Γράμμα: Φ

Λέξεις που ξεκινούν με το γράμμα Φ, σε αλφαβητική σειρά.

Φούμου – καπνός

Φούμου  = καπνός  Φούμου = ο καπνός   Από την λέξη:  « καύσιν -> καυνάς –> καπνός (υ: φ –> π,  α = ο )