ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΣΤΙΑ ΑΡΕΙΜΕΝΙΩΝ  ΒΑΤΡΕ ΑΡΕΙΜΕΝΛΟΥ

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ  ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΣΤΙΑ ΑΡΕΙΜΕΝΙΩΝ ΒΑΤΡΕ  ΑΡΕΙΜΕΝΛΟΥ

Μαρία  Τζάνη: Ομότιμος Καθηγήτρια  ΕΚΠΑ.

Χατζηγιαννάκης Κω/ντίνος:  Δρ.  Μηχ. Μ.Π.

Λεκάκης Γεώργιος: Κοινωνιολόγος, Λαογράφος, Συγγραφέας, Ερευνητής

Στάμου Αναστάσιος: Λυκειάρχης, Συγγραφέας, Ερευνητής της Ελληνικής γλώσσας. 

Τσικόπουλος  Γρηγόριος:  Συγγραφέας,   Ερευνητής  της Ελληνικής γλώσσας.  

Ανδρέας  Γιανουλόπουλος: Καρδιολόγος, Πνευμονολόγος 

Ζουγανέλης  Γιάννης: Μουσικός, Τραγουδιστής, Ηθοποιός

Μπεξής  Ευάγγελος: Αρχαιολόγος, Εκδότης του Περιοδικού ΙΧΩΡ

Βιβή  Μίτρου: Φιλόλογος, Ερευνήτρια της Ελληνικής Γλώσσας

Μαρία  Φίλου:  Φιλόλογος

Άγγελος  Κολέμπας: Οικονομολόγος

Ντόντης  Ιωάννης:  Κοινωνιολόγος

Σιούτης Κων/ντίνος: Δάσκαλος

Μαρία   Στούπη: Μουσικός,  Ερευνήτρια  – Προσωδίας

Σούλης  Ιωάννης: Πολ.Μηχ.

Νάνος  Ζήσης:  Γενικός Γιατρός

Κωνσταντίνος  Κωνής: Ταχυδρομικός Υπάλληλος

Βασιλείου Γεώργιος: Εκδότης Περιοδικού  – ΆΠΕΙΡΟΣ ΧΩΡΑ.