Λέξεις / Απόδοση

Η Εταιρεία «Εστία Αρειμενίων – Βάτρε Αρειμένλου» θα εμπλουτίζει την σελίδα σε τακτικά διαστήματα με λέξεις του ιδιώματος με απόδοση στην καθομιλουμένη, και θα αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για την καταγωγή της Ιδιωματικής Γλώσσας των Αρειμενίων με την παρουσίαση στοιχείων από Λεξικά της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, καθώς και ετυμολογήσεων στο ΛΕΞΙΚΟ.

Η γραφή των λέξεων θα βασίζεται αποκλειστικά στο Ελληνικό Αλφάβητο, σαν πανάρχαιο ελληνικό ιδίωμα που είναι, από την πρώτο Ελληνική Γλώσσα ενώ θα αποδειχθεί ότι με το Ελληνικό Αλφάβητο οι λέξεις αποδίδονται εύκολα και ευφωνικά.