Λεξικό του ιδιώματος των Αρειμενίων (Βλάχων)

με αλφαβητική σειρά

Η Εταιρεία  «Εστία Αρειμενίων – Βάτρε Αρειμένλου» θα  εμπλουτίζει  σε τακτικά  διαστήματα το  ΛΕΞΙΚΟ με λέξεις του ιδιώματος με απόδοση  στην καθομιλουμένη,  και θα αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για την καταγωγή της Ιδιωματικής Γλώσσας των Αρειμενίων με την παρουσίαση στοιχείων από Λεξικά της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, καθώς και ετυμολογήσεων στο ΛΕΞΙΚΟ.

Η γραφή  των λέξεων θα βασίζεται αποκλειστικά στο Ελληνικό Αλφάβητο, σαν πανάρχαιο ελληνικό ιδίωμα που είναι, από την πρώτο Ελληνική Γλώσσα ενώ θα αποδειχθεί ότι με το Ελληνικό Αλφάβητο οι λέξεις αποδίδονται εύκολα και ευφωνικά.

Γράμματα

Πρόσφατα άρθρα

Η Γλώσσα των Αρειμένιων – Βλάχων

Σχεδόν όλοι οι μελετητές της Γλώσσας των Βλάχων συμφωνούν πως η γλώσσα τους προέρχεται από την Λατινική Γλώσσα, υποστηρίζοντας πως Ρωμαίοι λεγεωνάριοι αναμείχθηκαν με τους

Εστία, η Θεά της οικίας

Η ΕΣΤΙΑ στην αρχέγονη οικία της Ελλάδος, δεν ήταν μόνο χρήσιμη ως εργαλείο ή σκεύος καθημερινής χρήσεως, αλλά ταυτοχρόνως ήταν και ιερός βωμός και Θεά,