Γράμμα: Μ

Λέξεις που ξεκινούν με το γράμμα Μ, σε αλφαβητική σειρά.

ΜΙΣΟΥΡΑΡΙ = ΜΕΤΡΗΜΑ, ΜΙΣΟΥΡου = ΜΕΤΡΟ

ΜΙΣΟΥΡΑΡΙ = ΜΕΤΡΗΜΑ,   ΜΙΣΟΥΡου = ΜΕΤΡΟ  μισουράρι  = μέτρημα [μισουράρι:>μίσρυμα = μέτρημα, συρροά = συρροή, μάσιμα  = μάζεμα, σούμα  = σούμα ]   μισουράρα