Γράμμα: Τ

Λέξεις που ξεκινούν με το γράμμα Τ, σε αλφαβητική σειρά.

Τίνι – εσύ

τίνι = εσύ    – (πρβλ.  ,,τύνη’’   στην δωρ. διάλεκτο ,, εσύ’’  βλέπε και « δωρ. τίν, ὁμηρ. τεΐν (*τεFιν), ὡσ. τεῖ   και  τίνη»,