Μάθημα 1 – Καλημέρα, Καλησπέρα, Καληνύχτα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μπουνετζούε = Καλημέρα

Σ’ άϊ ούνε τζούε μπούνε = Να έχεις μία ημέρα καλή.

Σ΄ άϊ ούνε μπούνε τζούε = Να έχεις μία καλή ημέρα.

Άζε τζούα αρά μούλτου μουσιάτε = Σήμερα η ημέρα ήταν πολύ όμορφη.

Τούτε Τζούα άζε αβιά πλόι = Όλοι η ημέρα σήμερα είχε βροχή.

Τούτε ν’τζούα άζε ντιντιά πλόϊ = Όλοι την ημέρα σήμερα έδινε βροχή.

Άζε, ντί ντιμιάτσε πένε τιμιρίντι, = σήμερα, από το πρωί μέχρι το απόγευμα,

νού κιπσί πλόια = δεν έπαψε η βροχή.

Άζε, ντί ντιμιάτσε πένε τιμιρίντι, = σήμερα, από το πρωί μέχρι το απόγευμα,

νού κιπσί σ’ ντα πλόι = δεν έπαψε να δίνει η βροχή, – να βρέχει.

Ντι ντιμιάτσε σβέντι => από το πρωί φαίνεται

μα ους σίμπε τζούε μπούνε=> αν θα είναι ημέρα καλή.

Σι σ’ νιάγκε λούκρου μπάρι=> Να σου πάει η εργασία καλά –ορθά.

Σ’ αβές ούνε μπούνε τζούε => Να έχετε μία καλή ημέρα.

Σ’ αβέτς ούνε τζούε μπούνε => Να έχετε μία ημέρα πανέμορφη.

Σ’ αβέτς ούνε τζούε μουσιάτε => Να έχετε μία ημέρα όμορφη .

Τριπρέντζου Μπούνου = Καλό Μεσημέρι

Τιμερίντι μπούνε => Καλό απόγευμα.

Σ’ αβέτς τιμερίντι μπούνε => Να έχετε καλό απόγευμα.

Μπουνεσιάρε = Καλησπέρα

Κούμ τουνικάϊς; => Πως βράδιασες;.

Κούμ Τουνικάτου; => Πως βραδιάσατε.

Μπουνενόπτι = Καληνύχτα

Μπούνε νόπτι σ’ άϊ => Καλή νύχτα να έχεις.

Μπουνενόπτι σ’ αβέτς => Καληνύχτα να έχετε.

Απρίτα μπούνε => καλό ξημέρωμα.

Μπουνετζούε Ντάντε, => Καλημέρα Γιαγιά.

Μπουνετζούε νιπότ’ αλι Ντάντι τίνι => Καλημέρα εγγονή της Γιαγιάς εσύ.

Μπουνετζούε Πάππο => Καλημέρα Παππού.

μπουνετζούε νιπότου αλ Πάππου τίνι => καλημέρα εγγόνι του Παππού εσύ.

Πάππο κούμ απιρίες =>Παππού πως ξημέρωσες.

γκίνι νιήκου αλ Πάππου, => καλά μικρέ του Παππού,

τίνι κουμ ντουρνίες.=> εσύ πως κοιμήθηκες.

Άϊ τα σ’ μπιέ λάπτι’λι, => έλα για να πιείς το γάλα,

τα σ’ νέϊτς λα σκιγιό => για να πας στο σχολείο.

***************

μπουνεσιάρε λάλε Νάσιο => καλησπέρα θείε Νάσο.

μπουνεσιάρε Κίτα, νιήκου αλ λάλι τίν => καλησπέρα Χρήστο, μικρέ του θείου εσύ.

μπουνενόπτι Ντάντε => καληνύχτα Γιαγιά.

μπουνενόπτι νιήκου αλι Ντάντι => καληνύχτα μικρέ της Γιαγιάς

σ’ άϊ σόμου λισιόρου => να έχεις ύπνο ελαφρύ.