Συλλογή από τις πλέον χρήσιμες προτάσεις και φράσεις του ιδιώματος των Αρειμενίων (Βλάχων)

Μαθήματα – Προτάσεις και Φράσεις

Η Εταιρεία «Εστία Αρειμενίων» θα εμπλουτίζει την σελίδα σε τακτικά διαστήματα, με ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και ΦΡΑΣΕΙΣ στο Ελληνικό Ιδίωμα των Αρειμενίων (Βλάχων).

Στα μαθήματα αυτά θα αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για την καταγωγή της Ιδιωματικής Γλώσσας των Αρειμενίων με την παρουσίαση στοιχείων από Λεξικά της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, καθώς και ετυμολογήσεων στο ΛΕΞΙΚΟ που ετοιμάζεται.

Η γραπτή μορφή του, ως Πανάρχαιου Ελληνικού Ιδιώματος των Αρειμενίων (Βλάχων), θα βασίζεται αποκλειστικά στο Ελληνικό Αλφάβητο, ενώ θα αποδειχθεί ότι με το Ελληνικό Αλφάβητο οι λέξεις αποδίδονται εύκολα και ευφωνικά.